גיל ההתבגרות הוא שלב מאתגר לילד, להורים ולאנשי החינוך.

אנו נשמע על המחקרים העדכניים בנושא המתייחסים לגיל ההתבגרות הן מהמבט של השינויים הפיזיולוגים והן דרך השינויים הפסיכולוגים.

נדבר על השינוי בזהות העצמית של הילד ואיך התמודדות עם משברים היא הדרך לבנות תפיסת עצמי חדשה.