קרובים רחוקים | מעריב

התייחסותה של ד"ר אביטל לאופר בכתבה העוסקת בנושא הבוער
"איך יראו חיי החברה שלנו בתקופה של אחרי הקורונה"

לכתבה המלאה: