מחקרים מצביעים על כך שההבדלים בין גברים ונשים הם מצומצמים יותר ממה שחשבנו.

אז איך זה שיש יותר גברים במקצועות עם הכנסה גבוהה?

למה נשים מרגישות שהכל זה באשמתן וגברים מרגישים שהכל זה אשמת השני?

מה מוביל לתפיסות האישיות שלנו לגבי היכולותו, הכישורים ובסופו של דבר ההשגים שלנו?.

מסתבר שמעבר ליכולת האישית של כל אחד אנחנו מושפעים בצורה משמעותית ולא מודעת על ידי גורמים חברתיים שמכניסים אותנו למסגרות מצומצמות בלי שאפילו נשים לב.

כדי לדאוג שלבנים ולבנות שלנו תהיה יכולת לשאוף לכל דבר שהם רוצים ללא מגבלות אנחנו קודם כל צריכים להבין איך תפיסות חברתיות משפיעות עלינו בצורה לא מודעת

כיצד ניתן לשבור את מעגל הקסמים כדי שאף אחד לא יוכל להגביל את השאיפות שלנו ואת השאיפות של ילדינו.