קונפליקטים בין בני הזוג בחגים | תכנית הרדיו "רק שאלה"

ד"ר אביטל לאופר, בנושא המתחים שבחגים – כיצד להימנע מקונפליקטים בין בני הזוג 
בתכנית הבוקר "רק שאלה", ב"כאן תרבות", תכנית העוסקת כולה בחגי תשרי.

להאזנה: